Arbetet under alla studieåren sker med en tanke på kunskap, utveckling, identitet, självständighet och framtid.

Temadagar
Under ett par tillfällen per läsår anordnar Riksgymnasieverksamheten temadagar.
Dessa dagar kan till exempel handla om:
Vilka utbildningsvägar finns efter gymnasiet?
Hur får man ett arbete?
Körkort – är det möjligt?
Tonårstiden – vad innebär det?

Vinterresa
I år två åker vanligtvis klassen på en vinterresa tillsammans med personal från riksgymnasiets tre enheter.

Framtidsplanering
En av målsättningarna för riksgymnasieverksamheten är att du som elev är förberedd inför tiden efter gymnasiet. Planering sker inför tiden efter gymnasiet med inriktning på arbete/studier/sysselsättning, bostad, assistans, ekonomi, fritid, behandling, råd och stöd. Vårterminen i år tre och höstterminen i år fyra erbjuds eleverna att delta i Framåtgrupp på skolschemat där dessa ämnen tas upp. Vi informerar, diskuterar, tittar på film, bjuder in gäster, går på studiebesök med mera.

Du erbjuds också individuella träffar med studie- och yrkesvägledare, kurator, arbetsterapeut med flera för att planera utifrån dina specifika tankar och önskemål.

Under denna period hålls även planeringsmöten, se fliken ”Möten”.