Gymnasieskola med rh-anpassad utbildning finns på fyra orter; Göteborg, Umeå, Stockholm och Kristianstad. Riksgymnasiernas gemensamma hemsida: Riksgymnasiet för rörelsehindrade.

Ansökan skall göras till:
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Box 1100.
871 29 Härnösand.

Läs mer om hur du gör din ansökan på SPSM´s hemsida.

Sista dag för ansökan är 15 januari.
Om detta datum passerats, kontakta oss för information och frågor.

Informationsansvarig.
Christian Bengtsson.
christian.bengtsson@educ.goteborg.se
tel. 0725546835.